מידיניות ביטולים

מדיניות ביטול עסקאות

מדיניות ביטול העסקאות  מבוססת על תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010. אנו ממליצים בחום לקרוא את תנאי הביטול לפני כל ביצוע עסקה.
בגדול – פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה פחות מ 7 ימים קודם למועד תחילת השירות.
בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100 ₪
בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ב 7 הימים קודם למועד תחילת השירות לא ניתן לבטל אותה כלל.

 מידיניות ביטול סדנאות ארוכות וקורסים: באורך של יום, סופ”ש או שבוע

  • הסדנה/קורס הינו/ה יחידה שלמה ולא ניתנת לחלוקה או פיצול.
  • במקרה ביטול עד 7 ימים לפני תחילת הסדנה, יחויב המשתתף בדמי רישום בסך 30% מסכום עלות הסדנה/קורס.
  • במקרה ביטול עד 3 ימים לפני תחילת הסדנה, יחויב המשתתף בדמי רישום בסך 40% מסכום עלות הסדנה/קורס.
  • במקרה ביטול בסמוך למועד הסדנה (בין 3 -1 יום 1 לפני), יחויב המשתתף בדמי רישום בסך 50% מסכום עלות הסדנה/קורס.
  • אין החזר תשלומים לאחר תחילת הסדנה/הקורס, כל ביטול במהלך הסדנה/קורס יחייבו את המשתתף בתשלום המלא.

במקרה זה ייזקף הסכום ששולם לזכות הנרשם להשתתפות בסדנאות/קורסים הבאים  (למשך 12 חודשים מתאריך התשלום).
אין התחייבות מתי יהיה המועד הבא.

 

מידיניות ביטול סדנאות ואירועים קצרים: אירועי ערב / שעורי בוקר

  • במקרה ביטול עד יומיים (48 שעות) לפני תחילת הסדנה/אירוע, ניתן לבטל ולקבל את התשלום חזרה, עמלות שונות הנגבות על ידי גופיי סליקה שונים כגון חברות האשראי או אתרי אינטרנט לא יוחזרו
  • במקרה ביטול של פחות מ 48 לפני האירוע, לא ניתן לקבל החזר כלל.

אופן ביצוע ההחזר הכספי:

הכסף יוחזר במקרה ביטול באותה בצורה בה נעשה התשלום.

פרק הזמן הלוקח לקבלת החזר כספי

ביטול עסקה שנסלקה וקבלת החזר כספי מלא או חלקי תבוצע בפועל תוך 30 יום ממועד מתן האישור לביטול העסקה. עמלות שונות הנגבות על ידי גופיי סליקה שונים כגון חברות האשראי או אתרי אינטרנט לא יוחזרו ובכל מקרה של תביעות וטענות על סכומים אלה יש לפנות ישירות לחברות הסולקות. במקרים בהם העסקה שולמה על ידי כרטיס לחיוב מיידי בחשבון הבנק (כרטיס שאינו כרטיס אשראי) כמו כרטיס דירקט למשל עלול לקחת הזיכוי עד 45 יום וזאת בהתאם לנהלי חברות האשראי ועל פי נוהלי החזר כספים הנהוגים בחברות אלה.