70 – החופש והעצמה שביציבות

Home » Ess. Grid Posts » 70 – החופש והעצמה שביציבות


בני אדם אוהבים חופש, ובעצם כל יצור חי אוהב חופש ולהיות חופשי, אני מצאתי שחופש אמיתי מגיע בתוך גבולות יציבים וברורים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*