Archive for May, 2017

מה לטנטרה, תיקון ליל שבועות וטקסים טנטרים?

חג שבועות היה אחד החגים האהובים עלי שהייתי קטנה הייתי חוגגת אותו בקיבוץ עם הפרות והשיבולים וזרי הפרחים… היום, כל יום הוא חג. ככה זה בעולם הטנטרה! כמה מילים על חג שבועות וההקשר שלו לטנטרה עבורי חג זה מתקשר עם הטהרות, עם התכוננות, עם התחדשות אנחנו לובשים לבן ואנחנו מקדשים את עצמנו יש משהו מאוד