Archive for May, 2016

דקה דומייה

אני גרה בקומה 2 בשדרות ח’ן – ההזעקה מתחילה נעמדתי ליד החלון, בליבי תפילה שלא יהיו עוד מלחמות וכאב בעולם. ובחוץ, כולם עומדים. אופנועים ואופנים חונים ועומדים, מכוניות באמצע הרחוב, אנשים, עגלות תינוקות…. כולם “קפואים” במקום. רגע אחד של מודעות קולקטיבית, רגע אחד שכולנו עוצרים את מה שאנחנו עושים ומתחברים פנימה. אני נושאת תפילה, כמו