Archive for August, 2015

הציתי את חייך באש

“הציתי את חייך באש שירפי את כל מה שמפריע לך להביע את ליבך השארי את כל החומות המעכבות מאחור כאפר לרגלייך וכמו הפיניקס האגדתי, עלי עלי בסערת נצחון מלכותית אל-על אל השחקים אל המקום בו את – את בו את מתעוררת אל חיים של תשוקה תשוקת החיים, תשוקת האהבה, תשוקת הנשמה, ומשם לאיחוד המובטח עם

קודש הקודשים

✿✿•´*¨`.•*¨`*•✿ `*•. ✿✿✿•´*¨`.•*¨`*•✿ `*•. ✿✿✿•´*¨`.•*¨`*•✿ `*•. ✿✿✿•´*¨`.•*¨`*•✿ `*•. ✿ “טנטרה מכריזה על הגבר והאישה כמקודשים, הגבר הוא המקדש, בעוד האשה – קודש הקודשים. אנו משתחווים כאשר אנחנו נכנסים למקדש, אך קורעים ברך לפני קודש הקודשים”. “Tantra declares both man and woman to be sacred. Man is the temple, Woman — the altar. You bow when