Archive for July, 2015

כמה עמוק את רוצה לצלול?

כמה עמוק את רוצה לצלול? האמת נמצאת כאן, את עומדת בתוכה, נוגעת בה, חוקרת אותה. האהבה…. איפה האהבה?…… הרי את שוחה בה, כפי שהדג שוחה בים ולא יודע שהוא נמצא במים. איך האהבה מרגישה? מה הטעם שלה? מה הריח שלה? איך תוכלי לדעת את התשובות? איך תוכלי לחוות את האהבה? התמוססי אל תוך המים כמו

התוכניות של היקום….

ישבתי על גדות נהר הגנגס בהודו, היתה בי התרגשות גדולה. זה היה יום שמש, והלכתי לשחות, בהפסקת הצהרים שבקורס היוגה טנטרה בו השתתפתי. הייתי בטוטאליות ברגע הזה, ואני זוכרת את הרוח שליטפה לי את הפנים, את חם השמש על הגוף, את מגע החול הרך, את העלים של העצים שהתנוענעו ברוח…. ואת הרי ההימלאיה מסביבי. הרגשתי