Archive for April, 2015

מה זה חופש? ~ מחשבות של חודש אפריל ~

אתם יודעים למה שמתי לב? שהחודש יש לנו הרבה דיבור על חופש היה את חג הפסח, שהוא חג החירות ויום העצמאות, שהוא גם חג של חופש ובכלל – בחיינו אנחנו מתעסקים הרבה בחופש מתי נצא לחופשה בחו”ל מתי יהיה לנו חופש מהעבודה מתי נעשה כבר מה שבא לנו? חלקכם כבר יודעים שאחד הכובעים שאני חובשת

I See You

i see you ~~~~~~ “אני רואה אותך את האמת שבך לא מה שאני רוצה לראות אלה מי ששם באמת אני רואה את הלב שלך אני רואה את הרצונות שלך את החלומות שלך אני רואה את המהות שלך ובגלל שאני רואה אותך יש לי אפשרות להפגש איתך באמת”

the union of Wisdom & Love

“אהבה ללא חכמה עלולה להוביל לטפשות חכמה ללא אהבה עלולה להוביל לנוקשות” משפט שעלה לי היום תוך כדי שיחה מעמיקה עם חבר, והוא עלה מתוך רצון רב לחבר בין השתים בסיטואציה שדיברנו עליה. לחבר בין חכמה ואהבה. אני הרבה פעמים רואה איך החיבור הזה לא נעשה, וזה חבל. בלימוד הבודהיסטי מדברים על האיחוד בין חכמה